27 ربیع‌الثانی 1443

ارتباط با مدیر کل

 

        شماره پیامک و پیگیری ارتباط مردمی روابط عمومی  :  09916685386

 

 

                  پست الکترونیک :       ravabet.kermanshah98@gmail.com