27 ربیع‌الثانی 1443

بیانیه حریم خصوصی

بیانیه حریم خصوصی

 

در دنیای الکترونیکی اطلاعات، یکی از جنبه های بسیار مهم برای همه حفظ حریم خصوصی می باشد.

اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه در زمینه های که در ادامه آورده شده است، تلاش کرده تا حریم خصوصی کاربران حفظ شود.

امنیت اطلاعات:

به منظور حفظ حریم شخصی کاربران خود که شامل معلمان، دانش آموزان و اولیا می باشند یکی از مهم ترین اولویت کاری حفظ امنیت این اطلاعات می باشد.

امنیت در محتوی وب سایت ها:

فرآیندهای متعددی در این اداره، از قبیل اتوماسیون اداری و سامانه فرم های الکترونیکی از طریق وب ارایه شده است.

به منظور حفظ حریم خصوصی کاربران در این وب سایت ها از روش های جدید رمزنگاری اطلاعات استفاده شده است.

همچنین تمامی این خدمات در بستر اینترانت ارایه شده است.

پست الکترونیک:

یکی از روش های انتقال الکترونیک اطلاعات استفاده از پست الکترونیکی می باشد.

وزارت آموزش و پروش در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران خود به طور اختصاصی سروری بدین منظور ارایه کرده است که تمامی مکاتبات این وزارتخانه شامل این اداره کل از این سیستم استفاده می کنند.