تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۵:۴۰:۱۹
کد مطلب:  831758
طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش
نماینده وزیر ومدیر کل دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش بهروز امیدی به سمت نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب شد

بنا بر گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس در این حکم آمده است : نظر به مراتب تعهد ، شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عای و بنا بر پیشنهاد معاون محترم حقوقی و امور مجلس به موجب این ابلاغ به سمت نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری منصوب می شوید.

گفتنی است وی پیش از این به عنوان سرپرست این دفتر مشغول فعالیت بوده است.

به اشتراک بگذارید :