تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳:۴۴:۴۳
کد مطلب:  771779
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی:
طرح کارآمد در راستای توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی اجرا می شود

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در جلسه توجیهی، آموزشی و هماهنگی اجرای طرح کارآمد در تالار معلم گفت: طرح کارآمد در راستای توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی اجرا می شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی؛ فریده حقایی بیان کرد: استان آذربایجان شرقی در سالتحصیلی جاری به عنوان پایلوت برای اجرای طرح آزمایشی کارامد انتخاب شدهاست و بایستی با قدرت تمام و برنامه ریزی شده این طرح را در استان اجراییکنیم تا نقاط قوت  و ضعف برای ارایه گزارش به وزرات ، دقیقا مشخص شوند.

وی ادامه داد:  مدارس در سطوح مختلف برخورد ار، نیمه برخوردار و کمبرخوردار نواحی پنج گانه تبریز برای اجرای آزمایشی طرح کارآمد انتخاب شدهاند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان این که اینطرح به صورت مشارکتی و مدرسه محور است، گفت: طرح کارآمد ، طرح جدیدنیست بلکه در واقع  بخش توانمندسازی نیروی انسانی موجود در برنامه تدبیراست.

حقایی افزود:  براساس این طرح، مدیران مدارس می توانند نیازهای آموزشیمعلمان را اعلام کرده تا به شکل دوره ضمن خدمت دوره های آموزشی برایمعلمان آن مدرسه برگزار شود.

وی افزود: وجود آزمونها و کتابهای کمک آموزشی برای دانش آموزان استرس ایجاد می کند و رویکرد مجموعه آموزش و پرورش حذف این بحث از فرآیند آموزش دوره ابتدایی است.

حقایی طرح کارآمد را یک جریان فعال مدرسه محور برشمرد و افزود: نکته اساسی در این طرح استفاده از روشهای مختلف گزارش دهی برای ارزشیابی دانش آموزان است.

وی تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز به این روش به طورقطع یقین از دوره های ضمن خدمت مجازی کارامدی بیشتری خواهد داشت درراستای نیازهای معلمان خواهد بود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بر اجرای جدی و با دقتطرح کارامد در مدارس تاکید کرد و افزود:  این طرح باید در جلسات شورایمعاونین آموزش و پرورش نواحی و مناطق شرح داده شود تا نسبت به موضوع واهداف ان واقف باشند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان این که آموزشو پرورش باید جزو اولویت های هر کشوری باشد، گفت: مدیران مدارس اصلی ترینرکن در آموزش و پرورش هستند که می توانند سبب تقویت و افزایش انگیزهمعلمان و توانمند شدن آن ها باشند.

حقایی گفت:  وظیفه ما تربیت شهروند است و نه یاد دادن روش تست زنی بهدانش آموزان لذا استفاده از هرگونه کتب کمک آموزشی و آزمون چهار گزینه ایدر مدارس ابتدایی  دولتی و غیر دولتی ممنوع است و در صورت مشاهده بهکمیته تخلفات ارجاع داده می شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اضافه کرد:  استفادهاز کتب کمک اموزشی در ساعات فوق برنامه نیز ممنوع است.

 

به اشتراک بگذارید :