تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۵:۱۲
کد مطلب:  728982
تعداد بازدید:  ۳۱۷
مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان:
مهم ترین رویکرد آموزش وپرورش،استقرار وتحقق سند تحول بنیادین است

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان با بیان اینکه اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ آموزش‌وپرورش اﺳﺖ،ابرازداشت: آموزش‌وپرورش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اجرا و عملیاتی نمودن ﺗﻤﺎﻡ اهداف سند تحول بنیادین در ساحت های شش گانه حرکت ﻛﻨﺪ.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان سمنان ،محمد دستورانی درگردهمایی شورای معاونان اداره کل ضمن مروری بر سیاست ها و برنامه های وزیرآموزش وپرورش و همچنین برنامه های سال تحصیلی 98-97 اظهار داشت: چشم انداز ما رسیدن به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بعنوان اصلی ترین برنامه آموزش و پرورش است که با تصویب زیر نظام ها به اجرای آن نزدیک شده ایم.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان با تاکید برتشکیل کارگروه ویژه بین معاونین اداره کل تصریح کرد: برای آسیب شناسی ارتباط سازمانی بین معاونت ها واستفاده از ظرفیت ها،منابع ونیروی انسانی بین بخشی و هم افزایی برای دستیابی وپیشبرد اهداف سازمانی،تقویت ارتباط سازمانی بین معاونت جزء مواردی است که از آن غفلت شده است.

وی با بیان اینکه در تحلیل سازمانی یک مدیر خوب باید سیگنال خطر را دریافت کند، تصریح کرد: در اداره کل کار گروهی با محوریت روابط عمومی بایدتشکیل شود برای رصد اخبار،پیش بینی اتفاقات وشناسایی سیگنال هایی که ممکن است خطر را به بحران تبدیل نماید.

محمد دستورانی با اشاره به ضرورت انعکاس اخبار امیدوار کننده از سوی روابط عمومی به جامعه و عناصر آموزش و پرورش (معلمان ،دانش آموزان و والدین) تاکید کرد: آموزش و پرورش دستاوردهای خوب زیادی دارد، اخبار خوب را مخابره و منعکس کنید تا اخبار منفی و مایوس کننده به جامعه تزریق نشود.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان با اشاره به ضرورت اجتناب از چند صدایی وعدم همدلی گفت: با اعضای تشکل های معلمان از هر جناح و دسته ای باید نشست های هم اندیشی داشته باشیم تا از مطالبات و پیشنهادات و انتقادات آنان مطلع شویم.

 محمد دستورانی درادامه بر لزوم رعایت نکات ایمنی درمحیط های آموزشی تاکید کرد وگفت: مدیران مدارس باید کاملا با وظایف خود وهمچنین مسائل امنیتی و نکات مدیریتی مدارس آشنا ودر مورد مصادیق خطر آفرین درفضای مدرسه اطلاعات کافی داشته باشندو نکات ایمنی را به دقت رعایت کنند.

به اشتراک بگذارید :