تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۰۹:۵۰:۰۹
کد مطلب:  710212
روح بلند و ملکوتی حاج عباس اعتصامی فر پدر شهیدان ((شهید محمد رحیم اعتصامی فر- شهید فرهنگی عبدالمجید اعتصامی فر-شهید عبدالحمید اعتصامی فر)) به اعلی اعلیین پر کشید

روح بلند و ملکوتی حاج عباس اعتصامی فر پدر شهیدان ((شهید محمد رحیم اعتصامی فر- شهید فرهنگی عبدالمجید اعتصامی فر-شهید عبدالحمید اعتصامی فر)) به اعلی اعلیین پر کشید و در جوار فرزندان شهید والا مقامش به آرامش رسید .

.

به اشتراک بگذارید :