تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۲:۵۴:۰۳
کد مطلب:  689135
خبرگزاری فارس

پروژه اجرایی کردن سند 2030 در قالب مدارس مناطق آزاد

عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ 20 مردادماه 97 باعنوان «پروژه اجرایی کردن سند 2030 در قالب مدارس مناطق آزاد» پاسخ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش را جهت تنویر افکار عمومیبه استحضار می رساند؛

مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برخلاف نگارندگان، در بند(4) بیانیه ارزش ها، به فرآیند تعلیم و تربیت درتمام ساحت ها شامل: تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای، علمی و فناورانه منطبق بر نظام و معیار اسلامی و عقل، تأکید نموده است. در همین راستا زیرنظام های تدوین شده مبنای حرکت و هرگونه اقدام در آموزش وپرورش است.

تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آرمان های بلند نظام اسلامی باید معطوف به چشم اندازی باشد که در افق روشن 4141 ،ترسیم¬گر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه روابط بین المللی است.

درفصل اول سند و قسمت بیانیه ارزشها به ارج نهادن به دستاوردهای علمی و تجربه های بشری در چارچوب نظام معیار اسلامی و بسترسازی برای دستیابی به مرجعیت علمی جهان اشاره شده است. گزاره های ارزشی مندرج در بیانیه ارزشها، بایدها و نبایدهایی اساسی است که الزام است تمام اجزا و مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی هماهنگ با آنها بوده و همه سیاستگذاران و کارگزاران نظام ملتزم و پایبند به آنها باشند.

در فصل سوم و قسمت چشم انداز این سند،‌ اشاره شده است که نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق 4141، با اتکاء به قدرت لایزال الهی، مبتنی بر نظام معیار اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و قوام بخش آنها و زمینه ساز جامعه جهانی عدل مهدوی و برخوردار از توانمندی های تربیتی ممتاز در طراز جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه، الهام بخش و دارای تعامل سازنده و مؤثر با نظام های تعلیم و تربیتی در سطح جهان است.

در فصل چهارم و قسمت هدف های کلان به کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام و ارتقاء فزاینده جایگاه تعلیم و تربیتی ایران در سطح جهانی، اشاره شده است.

در فصل پنجم و قسمت راهبردهای کلان ، گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، خلاقیت و نوآوری، نظریه¬پردازی و مستندسازی تجربیات علمی ـ تربیتی بومی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی،‌ بیان شده است.

توسعه ظرفیت ها و توانمندی های آموزشی و پرورشی برای حضور فعال و سازنده در صحنه های بین المللی و منطقه ای در راستای تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در قانون اساسی و سند چشم انداز و سیاستهای کلی مقام معظم رهبری و برنامه های پنج ساله و  ارتقای جایگاه علم و علم آموزی به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی به حیات طیبه با تأکید بر حیثیت کاشفیت و مطلوبیت علم ؛ از دیگر موارد مورد اشاره در قسمت راهبردها می باشند.

بدون تردید پیش داوری و قضاوت های غیرمتقن درخصوص برنامه تحولی و تعمیم آنها به سند 2030 نه تنها نافع به حال نظام آموزشی نیست، بلکه این گونه قضاوت های شتاب زده و تشویش افکار عمومی، ضربه بر پیکره نظام آموزشی و تشویق کارگزاران نظام در تعلیم و تربیت به انداختن هرگونه اندیشه و اقدام تحولی به قعرچاه فراموشی است.

تفاهم نامه همکاری مابین وزارت آموزش و پرورش و شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی وویژه اقتصادی درتاریخ 20/06/93 به منظور تحقق مفاد مندرج در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی درباره نظام آموزش وپرورش به ویژه مضامین برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، کسب جایگاه اقتصادی، علمی و فرناوری در سطح منطقه با تاکید بر ضرورت تامین ارزش های والای فرهنگی-دینی در نسل آینده ایران اسلامی و التزام به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در گسترش جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک سازی، پویا سازی همراه با ظرفیت سازی، فرهنگ سای و بسترسازی برای تقویت مشارکت های مردمی و غیردولتی و تحقق برخی از اهداف مطروحه در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش از جمله: طراحی و تدوین برنامه تعلیم و تربیت انعطاف پذیر، متناسب با ویژگی های شخصیتی و محیطی استعدادهای گوناگون دانش آموزان به منظور شکوفایی استعدادهای خاص و افزایش کارآمدی و مفیدبودن آن منعقد گردید.

در قسمت اهداف این تفاهم نامه اشاره شده است به ایجاد منطقه آموزشی و پرورشی الگو و نمونه در مناطق آزاد وویژه اقتصادی که در راستای فراهم سازی بستر مناسب برای ارتقاء کیفیت آموزش وپرورش درمناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و از جهتی تلاش به منظور برقراری عدالت آموزشی در نقاط دورافتاده و مرزی کشور، مدنظر مسئولین آموزش و پرورش قرار گرفته است.

چرایی، چیستی و چگونگی آموزش و پرورش مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور حسب قانون چگونگی اداره مناطق آازد تجاری-صنعتی مصوب 7/6/72 مجلس شورای اسلامی:

ماده 1-به منظور تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه¬گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید. با عنایت به مواد قانونی فوق الاشاره به ویژه ضرورت قانونی تاسیس مناطق آزاد براساس اهداف بلند جمهوری اسلامی مصرح در چشم انداز بیست ساله نظام لازم است محض تربیت نیرو های کارا و اثر بخش به منظور تحقق اهداف تاسیس مناطق آزاد نظام خاص تعلیم و تربیت در مناطق ازاد تجاری و صنعتی در چارچوب نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور طراحی، تصویب و ابلاغ شود.

بدون تردید تلاش برای خلق یک آموزش و پرورش الگو نیاز امروز کشور ما در عرصه تعلیم و تربیت است. ایجاد و عرضه یک آموزش و پرورش الگو که همه ظرایف و حساسیت های مرتبط با آموزش، محتوا و فیزیک مدارس را لحاظ نموده باشد، یک ضرورت است و وجود چنین الگویی در سطح این مناطق می تواند مایه مباهات و فخر مسئولان اقتصادی کشور د راهتمام به بحث تعلیم و تربیت و عمل به توصیه رهبر انقلاب مبنی بر هرگونه هزینه در آموزش وپرورش نوعی سرمایه گذاری است می باشد.

مبرهن است که مناطق آزاد تجاری صنعتی می توانند نقش موثری در ترویج گفتمان فرهنگی جمهوری اسلامی و تعاملات فرهنگی بین المللی داشته باشند، از این رو برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیفت آموزشی و طراحی مناطق دارای آموزش و پرورش الگو با هدف تربیت شهروندانی که معرف هویت ایرانی-اسلامی مبلغ آدام و رسوم، سنت ها ومیراث غنی ملی و مذهبی کشورمان باشند اتفاق مبارکی است که در صورت تحقق می تواند در بلند مدت در توسعه فرهنگی و شناخت کودکان و مردم سایر کشورها از میراث و تمدن ایرانی-اسلامی ایفای نقش نماید.

     خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

 

به اشتراک بگذارید :