22 محرم 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۰۶:۳۱:۱۵
کد مطلب:  612639
روزنامه فرهیختگان

نقدی بر نظام ارزیابی توصیفی در مدارس

عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه، به تاریخ 16 فروردین 97، با عنوان «نقدی بر نظام ارزیابی توصیفی در مدارس» پاسخ معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش وزارت آموزش و پرورش موارد زیر راجهت تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند:

1-براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از سال تحصیلی 92-1391 اجرای  نظام آموزشی 6-3-3  آغازشده است.آنچه مسلم است ، همانگونه که نگارنده نیز عنوان کرده اند ، این تغییر به دلیل کم توجهی به زمینه هاو استلزامات  اجرایی آن  با موانع  ومشکلاتی روبرو شده است . البته مسئولین  در سطوح مختلف با بررسی و شناسایی کاستی ها و موانع آن، به تدریج شرایط را بهبود بخشیده اند.از جمله این تلاش ها تفکیک مدارس ابتدایی به دو دوره سه ساله اول و سه ساله دوم است که می تواند برخی ازنگرانی های موجود رابر طرف نماید.

2-  برنامۀ ملی ارزشیابی کیفی-توصیفی  ، با هدف افزایش بهداشت روانی وارتقای یادگیری دانش آموزان، با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش  در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. در این شیوه، معلم در فرآیند آموزش و یادگیری، با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع سنجش چون پوشه کار، سنجش مشاهده‌ای، خودسنجی، آزمون‌های عملکردی، آزمون‌های مداد- کاغذی و... با هدف ارزشیابی دقیق و درست از میزان یادگیری دانش‌آموزان، شواهدی راجمع‌آوری، تحلیل و تفسیرنموده و ضمن ارائه بازخورد های مناسب در طول جریان یادگیری، در هر نوبت در چهار سطح خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیاز به تلاش و آموزش بیشتر گزارش می‌ نماید.همچنین در متن طبع شده، به نبود ارزیابی کتبی و آزمون در اجرای برنامه کیفی - توصیفی اشاره شده است که  در این خصوص تأکید می شود درارزشیابی مذکورانواع آزمون‌ها از جمله نوع کتبی آن، جهت شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران بکار گرفته می شوند.

3- معاونت آموزش ابتدایی با انجام اقداماتی از جمله آموزش معلمان، آموزش اولیا، انجام فراتحلیل از پژوهش های انجام شده، تشکیل دبیرخانه ویژه، برگزاری نشست تخصصی، تشکیل کارگروه جهت باز نگری و اصلاح آیین نامه اجرایی، تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی و...، در حال ارتقایکیفیت اجرای برنامۀ مذکور است.

       خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

به اشتراک بگذارید :