22 محرم 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۰۲:۲۰
کد مطلب:  599563
روزنامه ايران

داستان پر آب چشم بيمه فرهنگيان

 عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه مورخ 18 اسفندماه 96 با عنوان «داستان پر آب چشم بيمه فرهنگيان» پاسخ معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش موارد ذيل را جهت تنوير افكار عمومي به استحضار مي رساند:

 

  • از آنجائي كه تعداد متقاضيان خريد بيمه منازل مسكوني در مقابل زلزله و آتش سوزي نامشخص مي باشد، لذا برگزاري مناقصه به عنوان تشريفات قانوني، فاقد وجاهت بوده، بنابراين استعلام قيمت شفاف ترين رويكرد انتخاب شركت بيمه گر در فرآيند مذكور بوده كه كاملاً توسط وزارتخانه رعايت گرديده است.
  • وزارت متبوع براي خريد پوشش بيمه هاي زلزله، آتش سوزي و خطرات تبعي از 16 شركت واجد شرايط و مورد تأييد بيمه مركزي، استعلام قيمت نموده كه در اين فرايند استعلام، 9 شركت بيمه گر نسبت به تكميل و ارسال فرم هاي استعلام بها، اقدام و نرخ هاي فني و كارشناسي خود را به وزارتخانه اعلام نمودند.
  • از بين 9 شركت بيمه گر با توجه به نرخ پائين و توانگري سطح يك، شركت مجري، مشخص و مقدمات عقد تفاهم نامه با شركت مربوطه در حال پي گيري است.
  • معاونت توسعه مديريت و پشتيباني، چهار طرح متنوع را با سقف تعهدات مختلف نظير: 50 ميليون تومان، 93 ميليون تومان، 135 ميليون و پانصدهزار تومان و 179 ميليون تومان را به صورت كاملاً اختياري، مطرح تا همكاران متقاضي با طيب خاطر و در صورت رضايت يكي از طرح هاي مذكور را برگزينند.
  • مزيد اطلاع تاكنون هيچ بخشنامه‌اي دال بر اجباري بودن بيمه منزل مسكوني فرهنگيان از طرف معاونت توسعه مديريت و پشتيباني و ادارات كل زيرمجموعه اين معاونت صادر نگرديده و صرفاً بعد از رعايت تشريفات و الزامات قانوني ودر راستاي حمايت و پشتيباني از فرهنگيان عزيز، طرح هاي مذكور را به صورت كاملاً اختياري، ابلاغ خواهد كرد.
  • پرداخت اقساطي جهت خريد پوشش‌هاي بيمه منازل و اثاثيه فرهنگيان طي 9 ماه با 3 ماه تنفس از مزاياي رفاهي حمايتی طرح مورد اشاره خواهد بود كه متأسفانه توسط نگارنده ي مطلب مزبور به هيچكدام از شاخص هاي اين طرح اشاره نشده است.
  • پرداخت 3 ماه حق بيمه منازل مسكوني فرهنگيان با مشاركت وزارت متبوع از ديگر امتيازات اين طرح خواهد بود كه بايد به آن اشاره نمود.
  • گفتني است يكي از ادارات كل استان ها بدون هماهنگي با وزارت متبوع و به دور از استلزامات قانوني در خصوص بيمه منازل مسكوني فرهنگيان به صورت سليقه‌اي عمل نموده كه اين موضوع در حال پي گيري است.

خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابيه اين مركز در آن رسانه اقدام لازم صورت گيرد.

به اشتراک بگذارید :