تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۴:۴۶:۳۷
کد مطلب:  593649
مديركل ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات آموزش وپرورش:
تشكيل كارگروه دائمي رصد امور ويژه و فوريت هاي اجرايي در وزارت آموزش و پرورش

به دستور وزير آموزش و پرورش كارگروه فوريت هاي اجرايي تشكيل وسامانه مرتبط با آن بازبيني و اصلاح گرديد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عليرضا كمرئي مديركل ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات آموزش وپرورش اعلام كرد: در پي دستور وزير آموزش وپرورش مبني بر لزوم پيگيري سريع و به هنگام رخدادهاي مرتبط با آموزش وپرورش كشور ونظارت مستمر و هوشمندانه آن ، فعاليت هايي كه با حساسيت اجتماعي وفرهنگي بيشتري در سطح جامعه روبرو است " كارگروه دائمي رصد امور ويژه و فوريت هاي اجرايي " تشكيل شد و فعاليت خود را آغاز كرد.

كمرئي گفت : تأمين حقوق شهروندي وكمك به حفظ وتقويت اعتماد اجتماعي به دستگاه تعليم وتربيت هدف محوري اين كارگروه است واين اداره كل با تكيه برساز وكارهاي فعلي و بازبيني در فرايندهاي مربوط به جمع آوري گزارش ها وتحليل آن سعي دارد به رصد ونظارت فعاليت ها وبرنامه هايي بپردازد كه ارتباط آن با دانش آموزان به دليل  شرايط سني واهداف تربيتي بايد با ملاحظات ويژه همراه باشد و وي گفت : ورود به اين دسته از برنامه ها در شرايط ويژه بايد ، با رعايت ملاحظات فرهنگي ، تربيتي و اعتقادي جامعه صورت گيرد.

وي ادامه داد : گاهي نيز قرار دادن دانش آموزان در اين موقعيت ها نه تنها توصيه نشده است بلكه با ممنوعيت ومحدوديت هايي همراه است.مثلاً موضوع سند 2030 ، آموزش پيشگيري از ايدز،اعتياد ونحوه ارائه آموزش هاي مربوطه،تربيت جنسي، مهارت هاي زندگي،آسيب هاي فضاي مجازي از حوزه هايي است كه در صورت مجاز بودن ورود آموزش وپرورش به آن بايد با رعايت جميع جهات تربيتي واخلاقي وبا توجه به شرايط سني دانش آموزان صورت گيرد.ودر صورت فقدان دلايل كافي يا نارسا بودن توجيهات تربيتي نبايد به آن پرداخته شود.

اين مقام مسئول تأكيد كرد براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري وسياست هاي نظام وتأكيدات وزير آموزش وپرورش ورود به موضوع سند 2030 اكنون هيج توجيهي در آموزش وپرورش ندارد و ممنوع است.

مدير كل ارزيابي عملكرد افزود :بخش دوم از مأموريت اين كارگروه رسيدگي به شكاياتي است كه مطرح  مي شود يا رخدادهايي است كه به وقوع مي پيوندد وضرورت دارد در كوتاه ترين زمان ممكن ابعاد آن بررسي وتصميم لازم براي آن اتخاذ شود. وي تدابير انضباطي غلط در مورد دانش آموزان را در اين دسته از رخدادها تعريف كرد كه داراي فوريت رسيدگي مي باشد.

كمرئي گفت : ارزيابي عملكرد واين كارگروه در موضوعاتي كه نيازمند نظارت است كاملاً فعال وهوشمندانه عمل مي كند ومطالعه رخدادها وبررسي روند ها و پيش بيني هاي لازم را براي هدايت ونظارت براين دسته از فعاليت ها انجام داده وتوصيه هاي لازم را به مسئولين مربوطه ارائه مي دهد.

وي ادامه داد : مسئولين ارزيابي عملكرد مناطق واستانها اصلي ترين منابع خبري اين كارگروه محسوب مي شوند وبه عنوان عناصر اصلي وعملياتي اين كارگروه موظف خواهند بود بلافاصله بعد از كسب خبر ودر همان روز خبر را در سامانه پيش بيني شده ، قرار دهند وارزيابي خود را به همراه مستندات لازم به ميز هاي استاني مستقر در ستاد ارسال نمايند.كمرئي اظهار كرد كارشناسان  حوزه نظارت مستقر در ارزيابي عملكرد بايد هر روزه اين خبرها را تحليل وبا توجه به شرح وظايف معاونت ها ،چنانچه ماهيت رخداد بگونه اي باشد كه نياز مند پيگيري به روال معمول است آن را پيگيري نمايند. علاوه برآن كاربر سيستم موظف است اخبار را در هر موضوع دسته بندي نموده وبا توجه به اهميت، آن را در اختيار مسئول فوريت هاي اجرايي وزارتخانه ، مستقر در ارزيابي عملكرد قرار دهد تا  بر روند پيگيري وكيفيت آن نظارت شود و حسب نياز آن را به كارگروه ارجاع دهد.

اين مقام مسئول گفت: اخبار مرتبط با آموزش وپرورش و بويژه در ارتباط با موضوعات ياد شده به هر كيفيتي كه توليد وانتشار بايد براي آموزش وپرورش داراي اهميت است وتا تعيين صحت وسقم آن موضوع راپيگيري مي نمايد.

كمرئي در خاتمه از همه كساني كه دغدغه تعليم وتربيت فرزندان اين مرز وبوم را دارند خواست با پرهيز از اشاعه وانتشار اخبار غلط وشايعات مرتبط با آموزش وپرورش فضاي عمومي اعتماد به مدرسه، معلم ودستگاه آموزش وپرورش را تقويت كنند وآرامش رواني اولياء را در سپردن فرزندان خود به مدرسه ونظام آموزشي كه هنوز دربين همه نهادهاي اجتماعي جزء مقبول ترين وبا اعتماد ترين پايگاهها است تأمين نمايند.

به اشتراک بگذارید :